Infostamrecht.nl
Toevoegen aan favorieten Tip een vriend over infostamrecht.nl Contact Naar beginpagina
 Stamrechtverzekering
Een stamrechtverzekering, ook wel gouden handdruk verzekering genoemd, heeft als voordeel dat de schadeloosstelling zonder inhouding van belasting kan worden overgemaakt. Directe fiscale heffing blijft dus achterwege. Dientengevolge kan, afhankelijk van de ingangsdatum van de periodieke uitkeringen, belastingheffing naar de toekomst worden verschoven. Het kapitaal kan dan optimaal worden renderen. De uiteindelijke (lijfrente)uitkeringen worden wel volgens het normale tarief belast.


Kenmerk stamrechtverzekering
Een kenmerk van een stamrechtverzekering is flexibiliteit, m.a.w. u bepaalt zelf wanneer u uitkeringen wilt gaan onttrekken.

In de praktijk sluit men vaak een stamrechtverzekering af waarbij de duur van de verzekering eindigt op 65-jarige leeftijd. Tussentijds opnemen is mogelijk. De uiteindelijke uitekeringen moeten wel uiterlijk op uw 65ste ingaan.

Als u direct al een andere baan hebt gevonden met gelijke beloning, is de gouden handdruk pure winst voor u. Het is wellicht verstandig om de gouden handdruk uit te stellen tot aan uw pensioendatum met de mogelijkheid om eventueel tussentijds op te nemen.

Soorten verzekeringen
U kunt een gouden handdruk verzekering afsluiten waarvan het eindkapitaal gegarandeerd is of u kunt er één afsluiten op basis van beleggingen. Een mix van belegging en garantie is ook mogelijk.

Voorbeeld stamrechtverzekering met mix garantie en belegging, juli 2005
Man geboren 01.01.1952
Hoogte koopsom 30.000
Stortingsdatum koopsom 01.01.2005
Einddatum verzekering 01.01.2017
Gegarandeerde kapitaal bij leven op einddatum 42.000
Voorbeeld winstkapitaal uit belegginspool 31.000
Voorbeeld (eind)kapitaal 72.000

De verzekerde bepaalt zelf wanneer de waarde van de polis geheel of gedeeltelijk wilt laten uitkeren.

Bij overlijden van de verzekerde voor einddatum komt 85% van de koopsom beschikbaar in de vorm van een lijfrentekapitaal bij overlijden.Advies en/ofofferte stamrechtverzekering | < terug


Vraag her en der een offerte aan van een stamrechtverzekering alvorens u de gouden handdruk verzekering afsluit. Dan bent u beter in staat om een stamrechtverzekering te vergelijken.